nano: upgrade to 3.2

Submitted by Oleksandr Kravchuk on Nov. 29, 2018, 11:58 p.m. | Patch ID: 156755

Details

Message ID 20181129235831.1361-1-dev@sashko.rv.ua
State New
Headers show

Commit Message

Oleksandr Kravchuk Nov. 29, 2018, 11:58 p.m.
Signed-off-by: Oleksandr Kravchuk <dev@sashko.rv.ua>
---
 meta-oe/recipes-support/nano/{nano_3.0.bb => nano_3.2.bb} | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
 rename meta-oe/recipes-support/nano/{nano_3.0.bb => nano_3.2.bb} (79%)

Patch hide | download patch | download mbox

diff --git a/meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.0.bb b/meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.2.bb
similarity index 79%
rename from meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.0.bb
rename to meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.2.bb
index 2c7fbd549..b96a79fd0 100644
--- a/meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.0.bb
+++ b/meta-oe/recipes-support/nano/nano_3.2.bb
@@ -12,8 +12,8 @@  PV_MAJOR = "${@d.getVar('PV').split('.')[0]}"
 
 SRC_URI = "https://nano-editor.org/dist/v${PV_MAJOR}/nano-${PV}.tar.xz"
 
-SRC_URI[md5sum] = "74196427a09ec2f82a88facd220d2787"
-SRC_URI[sha256sum] = "e0a5bca354514e64762c987c200a8758b05e7bcced3b00b3e48ea0a2d383c8a0"
+SRC_URI[md5sum] = "2606dc0dc31a088f16c7d603b42d23d0"
+SRC_URI[sha256sum] = "d12773af3589994b2e4982c5792b07c6240da5b86c5aef2103ab13b401fe6349"
 
 inherit autotools gettext pkgconfig